Shiva Lingam w Maryno

W dniu 01.06.2022 r. z Indii na Maryno przybył Shiva Lingam. Specjalnie podziękowania dla Bogdana, który samemu zbudował dla niego altankę.

Fragment o lingamie z książki

Słowo „lingam” oznacza to, z czego wszystko się wyłania i do czego wszystko powraca. Absolut, czyli najwyższa rzeczywistość, Brahman, Bóg, nie ma przeciwieństw, biegunów, sprzeczności, jest więc przedstawiany przez najdoskonalszą bryłę geometryczną, jaką jest kula. Kiedy podstawowe pragnienie, ekoham bahusjam – jestem jeden, niech stanę się wieloma – zakłóci doskonałą równowagę Jednego, kula dzieli się na dwie części i otrzymujemy elipsoidę. Lingam jest elipsoidą. Jeden Brahman stał się Śiwą-Śakti, pierwotną zasadą podziału na to, co pozytywne i negatywne.

Fragment z czasopisma „Światło Miłości”

Purusza Sukta w Rigwedzie mówi nam o połączeniu tego, co indywidualne z tym, co kosmiczne, na różnych poziomach. Najpierw na poziomie fizycznym, a później na poziomie mentalnym. Wchodząc w kontakt z nadświadomością mędrcy i jogini uzyskują wizję Hiranjagarbhy (jako złotego, lśniącego nasienia, z którego powstają wszechświaty). Świadomość przenika wszystkie poziomy ewolucji i inwolucji. Na poziomie Hiranjagarbha – taidżas znajduje się duchowe serce, dzięki któremu poprzez medytację można zjednoczyć się z kosmiczną energią.

Wszystkie poziomy związane są z energiami kosmicznymi, z którymi jednostka łączy się poprzez medytację. Hiranjagarbha lub Najwyższa Zasada Miłości jest pierwszym przejawieniem Parabrahmana, niezmiennego Najwyższego Bytu. Jak powiedział Bhagawan Baba: „Oddzieliłem siebie od siebie by kochać siebie”. Z Hiranjagarbhy wyłonił się świat i w dalszym procesie wszystkie składniki kosmosu. Makrokosmos i mikrokosmos mają taką samą strukturę. Żywa komórka (anda), ludzki embrion (pinda) i kosmos (brahmanda) – wszystkie mają kształt jaja lub lingi.

Złota linga wyłania się z ust Baby. W czasie obchodów święta Mahaśiwaratri w roku 1999, z ust Bhagawana wyłoniła się, pochodzącą z boskiego wnętrza, promienna złota linga, uosabiająca boski pierwiastek miłości. Hiranjagarbha to boska miłość. Baba wspomina o miłości matki, która przemienia krew w mleko by nakarmić niemowlę. Doświadczamy tej matczynej miłości od pierwszego dnia naszego życia. Podobnie boska miłość wyłania się z pępka i wzrasta, w duchowym sercu, po prawej stronie naszego ciała.

Widziałem narodziny złotej lingi z ust Baby w Wielką Noc Śiwy w lutym 1999 roku. Baba uderzył lingą trzy razy o kamienną ziemię mówiąc, że Boskość jest niezniszczalna, ponieważ uosabia trwałą miłość! Powiedział, że ta Linga Hiranjagarbha obdarza duchową mocą prowadzącą do wyzwolenia. Miłość jest organizującą i jednoczącą substancją wszechświata i mikrokosmosu. Ona przenika wszystko. Satya Sai jest Hiranjagarbhą w cielesnej formie.

Oświecenie i wyzwolenie poprzez miłość to przesłanie Baby na nowe tysiąclecie. Miłość jest emanacją prawdy. „Prawda jest prądem, a miłość żarówką, którą ona zapala. Dzięki prawdzie doświadczysz miłości, dzięki miłości możesz zobaczyć prawdę.” – powiedział Baba.