Raporty

Obecnie naszym priorytetem jest uzyskanie warunków zabudowy na działce w Maryno, aby było wiadomo, że można wybudować ośrodek w tym miejscu. Ponadto, warunki zabudowy pozwolą na przekazanie działki Fundacji, gdyż w miejscu, gdzie jest planowany ośrodek, jest ziemia rolna (najgorszej klasy), co na tę chwilę uniemożliwia przekazanie ziemi.

Raporty finansowe

Pierwszy raport finansowy pojawi się w pierwszym kwartale 2023 r.

Operacje finansowe

2023

2022

Darowizny materialne

2022