Raporty

Obecnie naszym priorytetem jest utworzenie księgi informacyjnej przedsięwzięcia, która będzie potrzebna do uzyskania warunków zabudowy na działce w Maryno, aby było wiadomo, że można wybudować ośrodek w tym miejscu. Ponadto, warunki zabudowy pozwolą na przekazanie działki Fundacji, gdyż w miejscu, gdzie jest planowany ośrodek, jest ziemia rolna (najgorszej klasy), co na tę chwilę uniemożliwia przekazanie ziemi.

Sprawozdania merytoryczne

Pierwsze sprawozdanie merytoryczne pojawi się do końca roku 2023.

Sprawozdania finansowe

2022

Operacje finansowe

2023

2022

Darowizny materialne

2022