Raporty

Obecnie naszym priorytetem jest utworzenie księgi informacyjnej przedsięwzięcia, która będzie potrzebna do uzyskania warunków zabudowy na działce w Maryno, aby było wiadomo, że można wybudować ośrodek w tym miejscu. Ponadto, warunki zabudowy pozwolą na przekazanie działki Fundacji, gdyż w miejscu, gdzie jest planowany ośrodek, jest ziemia rolna (najgorszej klasy), co na tę chwilę uniemożliwia przekazanie ziemi.

Sprawozdania finansowe i merytoryczne

2023

2022

Operacje finansowe

2024

2023

2022

Darowizny materialne

2024

2022