Organy Fundacji

Zarząd

  • Joanna Ptak – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Rajewska-Koper – Członek Zarządu
  • Bartosz Kwitniewski – Członek Zarządu

Rada

  • Agata Mróz – Przewodnicząca Rady
  • Maria Skwierawska – Członek Rady
  • Piotr Mazur – Członek Rady

Fundatorzy–Założyciele

  • Kazimierz Kwitniewski
  • Maria Skwierawska
  • Bartosz Kwitniewski