Misja i cele Fundacji

Podstawowym celem Fundacji jest wybudowanie ośrodka/aszramu, w którym będziemy mogli prowadzić działalność statutową. Co to znaczy?

Musimy zrozumieć sami, oraz przekazywać innym podstawowe założenia naszej boskości. Bóg jest jeden, bezosobowy, bezforemny, obejmujący różnorodność niezliczonych boskich form. Musimy zrozumieć jedność, która jest podstawową mądrością dzisiejszych czasów. Bez jej zrozumienia praktycznie nie będziemy mieli szans na przekroczenie progu nowej ery. Musimy zrozumieć, że wszyscy jesteśmy różnymi częściami jednej boskiej istoty. Sathya Sai Baba mówi: „Prawdziwa mądrość, to wiara, myślenie i czucie, że wszyscy są częścią tego samego najwyższego Boga. Chociaż każdy człowiek wydaje się inny, znajdująca się w nim boskość jest jedna i ta sama.”. Czyli jedna atma mieszka we wszystkich istotach, stąd powinniśmy rozwijać miłość do każdej osoby. Swami: „Jedyny sposób na wyrwanie się z tego cyklu narodzin i śmierci, to zapomnieć, że jesteście ciałem i przypomnieć sobie, że jesteście boscy.”, „Samorealizacja, to po prostu zrozumienie, kim jesteście i porzucenie wszystkiego, czym nie jesteście.”.

To proste prawdy, a dharma, ścieżka, droga serca i niekrzywdzenie, to podstawa naszego działania. Podstawą jest także poszukiwanie Boga tylko i wyłącznie w nas samych, nic na zewnątrz, nie w rytuałach, nie w budynkach i świętych miejscach, bez pośredników, tylko w nas i w drugim człowieku. Swami: „W Bhagawadgicie mówi się, że wy sami możecie się zbawić, gdyż sami jesteście przyczyną swojego zniewolenia, sami jesteście sobie przyjacielem, sami jesteście sobie wrogiem. Nikt inny nic na to nie poradzi. Łaska i miłość Boga są jak środek znieczulający, który pozwala wam przejść daną sytuację. Jeżeli zastosujecie się do tej rady, by kochać, by być życzliwym, w końcu wszystkie bóle znikną.”.

Co chcielibyśmy robić? Wykłady i pogadanki, spotkania i warsztaty. Nie ma znaczenia kto kim jest i w jakiej ugruntowany jest religii. Swami mówi „Jest jedna religia, to religia miłości.”. Swami jednoczy wszelkie wyznania, bez żadnych podziałów. Drogę do naszej boskości określa jako  drogę od „ja” do „my”, od „my” do „On”. Jednocześnie zaznacza, że jesteśmy na etapie „my”, czyli powinniśmy wszyscy pracować razem w jedności, bez samolubstwa, bezinteresownie, bez przyjmowania dla siebie rezultatów naszych działań, wtedy Bóg będzie z nami, a my zrealizujemy każde służebne dzieło. Pojedynczo już nic nie zrobimy, ale połączeni góry możemy przenosić. Taką drogą dotrzemy do „On”, czyli naszej boskości i ją zrealizujemy. Chcemy, by wszystkie działania Fundacji dla osób odwiedzających aszram były bezinteresowne – darmowe.

Wszystkie działania mają objąć osoby starsze, młodzież i dzieci. Chcemy poprzez Fundację kierować bezinteresowną sewą dla lokalnej społeczności, a potem jeszcze dalej. W końcu musimy się zacząć jasno wypowiadać, bez strachu, z wiarą i zaufaniem na temat tego, że robimy to wszystko nie tylko dla siebie, ale dla Boga i nas wszystkich. Swami: „Gdy pytacie, dlaczego nie potraficie być bezinteresowni, odpowiadam, że przyczyną jest strach. Co się ze mną stanie? Co się stanie z moją rodziną? Co będzie z moją reputacją? – tego rodzaju wyimaginowane obawy powstrzymują was przed bezinteresownością. Z powodu obaw o swoje życiowe sprawy pozostajecie samolubni i nie rozwijacie bezinteresownych uczuć.”.

Jeżeli będziemy ciągle stali w jednym miejscu, nigdy nie osiągniemy celu, jakim jest nasza boskość. Jeśli będziemy stać w jednym miejscu, nie wybudujemy aszramu by służył wszystkim ludziom i wszystkim istotom. Jeśli będziemy stać w jednym miejscu, nigdy my, ani inni, nie osiągniemy samorealizacji, boskości, która jest w nas i już się niecierpliwi.

Uważam, że jak nigdy wcześniej jesteśmy gotowi do wielu działań. Wszystko, co trzeba, zostało już powiedziane, teraz jest czas pracy i współpracy, nie mamy wiele czasu. Czas zacząć, a resztą Bóg w swej Miłości pokieruje i wskaże drogę. Ważne, byśmy robili to wszyscy razem, „my”, wspólnie do boskości – „On” – jedność absolutnie wszystkiego.